Dönüşüm Faktörleri

Aşağıda, hektarı hektara, Btu/saati beygir gücüne, santimetreyi inç'e, dereceyi radyana, fitleri mile, furlong'ları fitlere, litreleri galonlara ve daha fazlasını değiştirme dahil olmak üzere faktörleri dönüştürmek için talimatlar verilmiştir. Ayrıca InfoPlease.com dönüşüm hesaplayıcısına bakınDeğişmekNSÇarpmak
tarafından
dönümhektar.4047
dönümfit kare43.560
dönümmil kare.001562
atmosferlercm. cıva76
Btu/saatbeygir gücü.0003930
BtuKilovat saat.0002931
Btu/saatwatt.2931
kileKübik inç2150.4
kile (ABD)hektolitre.3524
santimetreinç.3937
santimetreayak.03281
fit küpmetreküp.0283
metreküpfit küp35.3145
metreküpmetreküp1.3079
metreküpmetreküp.7646
dereceradyan.01745
Kadıngram.00102
kulaçayak6.0
ayakmetre.3048
ayakmil (denizcilik).0001645
ayakmil (tüzük).0001894
fit/saniyemil/saat.6818
kürklüayak660.0
kürklübinlerce.125
galon (ABD)litre3.7853
tanelergram.0648
gramtaneler15.4324
gramons (avdp).0353
grampound.002205
hektardönüm2.4710
hektolitrekile (ABD)2,8378
beygir gücüwatt745.7
beygir gücüBtu/saat2.547
saatlergünler.04167
inçmilimetre25.4000
inçsantimetre2.5400
kilogrampound (avdp veya troy)2.2046
kilometrebinlerce.6214
Kilovat saatBtu3412
düğümlerdeniz mili/saat1.0
düğümleryasal mil/saat1.151
litregalon (ABD).2642
litregagalar.1135
litrepint (kuru)1.8162
litrepint (sıvı)2.1134
litreçeyrek (kuru).9081
litrelitre (sıvı)1.0567
metreayak3,2808
metrebinlerce.0006214
metreyarda1.0936
metrik tonton (uzun).9842
metrik tonton (kısa)1,1023
binlercekilometre1.6093
binlerceayak5280
mil (denizcilik)mil (tüzük)1.1516
mil (tüzük)mil (denizcilik).8684
mil/saatfit/dakika88
milimetreinç.0394
ons (avdp)gram28.3495
onspound.0625
ons (troy)ons (avdp)1.09714
gagalarlitre8,8096
pint (kuru)litre.5506
pint (sıvı)litre.4732
pound (ap veya troy)kilogram.3732
pound (avdp)kilogram.4536
poundons16
çeyrek (kuru)litre1.1012
litre (sıvı)litre.9463
radyanderece57.30
çubuklarmetre5.029
çubuklarayak16.5
fit karemetrekare.0929
kilometrekaremil kare.3861
metrekarefit kare10.7639
metrekaremetrekare1.1960
mil karekilometrekare2.5900
metrekaremetrekare.8361
ton (uzun)metrik ton1.016
ton (kısa)metrik ton.9072
ton (uzun)pound2240
ton (kısa)pound2000
wattBtu/saat3.4121
wattbeygir gücü.001341
yardametre.9144
yardabinlerce.0005682
NOT: avdp = kaçınılması gereken ağırlık, ap = eczacıların ağırlığı. Ayrıca bakınız Geleneksel ABD Ağırlıkları ve Ölçüleri
Ölçüm Milleri Kilometreye ve Kilometreyi Mile Dönüştürme
Milleri Kilometreye ve Kilometreyi Mile Dönüştürme